Tutor Lesson 27 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 27 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 27 Deck (25):
0

Flite

Spray

1

Flite li ladanl

Spray the paper

2

Sa se yon kesyon difisil

That is a difficult question

3

Lè ou okipe, kisa ou fè konsa?

When you are busy, what makes you like that?

4

Kisa ki fè ou okipe a?

What is it that makes you busy?

5

Pa dekouraje

Don't get discouraged

6

Flite papye a

Spray the paper

7

Mwen te ap pale nan telefon ak bòs la

I was speaking on the phone with the boss

8

Èske se Pierre ki ap kondwi pou li?

Is that Pierre driving for him?

9

Kòman ou te pase nwit lan?

How was your night?

10

Mwen pral pale ak jis la

I am going to talk to a judge

11

Mwen gen yon zanmim nan prizon

I have a friend in prison

12

Antre

Enter

13

Fi a te ap antre

The woman was entering

14

Baryè

Gate

15

Ouvè baryè a

Open the gate

16

Fèmen baryè a

Close the gate

17

Limen limye a

Turn on the light

18

Etenn limye a

Turn off the light

19

Mwen pral mennen Suzan Ayopò (Epòt)

I am taking Suzan to the airport

20

Èske ou tande yon bri?

Do you hear a noise?

21

Pozem kesyon

Ask me questions

22

Lè mwen tte rive lavil, te gen yon blokis

When I arrived downtown, there was a traffic jam

23

Mwen te pase de zè tan nan blokis lan

I spent 2 hours in the traffic

24

Blokis la di / move / rèd

Traffic is bad

Decks in Haitian Creole Class (91):