Tutor Lesson 2 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 2 Phrases > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 2 Phrases Deck (37):
0

Banm yon repons

Give me an answer

1

Ban mwen yon repons

Give me an answer

2

Reponn mwen

Answer me

3

Kòman frè/sè ou ye?

How is your brother/sister?

4

Eske ou genyen frè ak sè?

Do you have any siblings?

5

Ki bo nou/ou soti?

Where are you from?

6

Mwen soti _________

I'm from _________

7

Yon lòt moun

The other or next person

8

Moun ki bo ou/nou ye?

Where are you from?

9

Ou kapab di tou ________

You can also say __________

10

Mwen se moun _________.

I am from ___________.

11

Poze kesyon

Ask questions

12

Mache rapid

Walk fast

13

Mache vit

Walk fast

14

Yo vle di menm bagay.

They mean the same thing.

15

Kòman ou di sa an Anglè?

How do you say that in English?

16

Ou / Nou prè?

Are you ready?

17

Mete ou / nou prè.

Get ready.

18

Gen moun ki di ________.

Some people say _________.

19

Yon lòt Fwa ankò.

One more time/again.

20

Koman ou rele?

What is your name?

21

Ki non ou?

What is your name?

22

Mwen rele _______.

Mwen rele ________.

23

Non mwen se ________.

My name is __________.

24

Koman ou ye?

How are you doing?

25

Plis pase yon moun.

More than one person.

26

Trè semp

Very simple

27

Eske ou te okipe anpil?

Have you been busy?

28

Li pa te la.

He/she/it was not here.

29

Kisa ki manke?

What is missing?

30

Se sa li ye.

It is what it is.

31

Li pi bon si ou itilize vèb la.

It is better to use the verb.

32

Men li

Here it is.
There it is.

33

Ann fè yon ti revizyon.

Let's have a short review.

34

Sa pa ekziste?

Does it exist?

35

Li pa genyen nòt sa.

He/she does not have the notes.

36

Ale dousman.

Go slowly.

Decks in Haitian Creole Class (91):