Tutor Lesson 1 Phrases Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 1 Phrases > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 1 Phrases Deck (26):
1

Ou pa salye mwen

You don't greet me

2

Kout Paw / Kout Pa wou

It's your turn

3

Nan Maten / Lè maten

In the morning

4

Nan aprè midi

In the afternoon

5

a midi / lèl fè midi

afternoon

6

Èske mwen ale twò rapid?

Do I go too fast?

7

Di sa ankò

Say that again

8

Mwen pral presante tèt mwen

I am going to introduce myself

9

Èske ou ka kil poukont ou?

Can you say that by yourself?

10

Map fè nou ekrì anpil

I am going to make you write alot

11

E kounya

And now

12

Kote bròs la / ki kote bròs la ye?

Where is the eraser?

13

De fason

Two ways

14

Menm bagay la

The same thing

15

Se menm bagay la

That's the same thing

16

Pa tou de an mèm tan

Not both at the same time

17

Rakonte mwen yon istwa

Tell me a story

18

Pase yon bon nwit

Have a good night

19

Lè w pràle nan kabann

When going to bed

20

Gen plizyè fason pou salye an Kreyòl

There are many ways to greet in Creole

21

Banm montre ou

Let me show you

22

Pad pwoblem

No problem

23

Pa gen pwoblem

No problem

24

Si mwen pa di _____

If I don't say______

25

Kisa ou vle di?

What do you mean?

26

Kisa li vle di?

What does he, she, it mean?

Decks in Haitian Creole Class (91):