Tutor Lesson 34 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 34 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 34 Deck (21):
0

Èske mwen mèt fè yon ti pouse pòt la?

May I push the door just a little?

1

Èske se sèlman ou menm?

Is it just you?

2

Èske nou mèt/ka fè yon ti pale?

Can we talk a little bit?

3

Èske nou ka/mèt fè yon ti rete?

Can we stay a little?

4

Retire men ou nan pòch ou

Remove your hands from your pockets

5

Ou mete men ou nan cheve li

Put your hand on your head

6

Fè yon ti kanpe

Stand up just a little bit

7

Fè yon ti mache

Walk a little

8

Fè manje

Cook/prepare food

9

Kilè ou pral fè manje a?

When are you going to cook the food?

10

Kisa ou pral kwit?

What are you going to cook?

11

Ki manje ou pral fè?

What are you going to cook?

12

Se konsa li pouse

That's how she thinks

13

Mwen senpleman ap panse

I am simply (just) thinking

14

Kali fye

Qualify

15

Li pa kalifye

He is not qualified

16

Kalifikasyon

Qualification

17

Mwen gen yon kesyon

I have a question

18

Èske nou pa gen kesyon?

Do you have any questions?

19

Mwen vle diw (di ou) yon bagay

I want to tell you something

20

Pwononsyasyon an te ka pwoblèm lan

Pronunciation could be the problem

Decks in Haitian Creole Class (91):