Tutor Lesson 15 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 15 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 15 Deck (28):
0

Li pa gen anpil dlo men li mouye

There isn't a lot of water, but it is wet

1

Ki koulè pou mwen pran?

What color for me to take?

2

Li trè bon lè ou bwè dlo nan maten

It is very good when you drink water in the morning

3

Wout la pa gen dlo ankò

There isn't anymore water on the road

4

Soti nan estasyon an pou rive la

From the station to here

5

Mwen te ka vini la a pye

I can get here on foot

6

Ou mèt ale
ou ka ale

You may go
You can go

7

Fi sa a

That woman

8

Mwen regrèt

I'm sorry

9

Mwen dezole

I'm sorry

10

Mwen la

I'm there (In response to How are you)

11

Zoubi ap bat madanm

The devil is beating his wife (A Haitian proverb for it's raining and sunny at the same time

12

Sa je pa wè, kè pa tounen

Out of sight, out of mind

13

Èske li trè bon lè ou bwè dlo?

Is it very good when you drink water?

14

Pran nenpòt koulè

Take any color

15

Èske li pa gen anpil dlo?

Is there a lot of water?

16

Li pat gen anpil dlo

It doesn't have a lot of water

17

Li pa santi bon

It doesn't smell good

18

Li gen move odè

It has a bad odor

19

Jodi a mwen pa santim ka fè anyen

Today I don't feel like doing anything

20

Mwen vle rete nan kabann

I want to stay in bed

21

Ann fè yon ti revizyon

Let us have a short review

22

Li ap fè lapli

It is raining

23

Li fè cho

It is hot

24

Èske li fè cho kounya?

Is it hot now?

25

Li fè mal

It hurts

26

Li fè mwen mal

It hurts me

27

Jodi a mwen pa anvi fè anyen

Today I don't feel like doing anything

Decks in Haitian Creole Class (91):