Tutor Lesson 43 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 43 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 43 Deck (22):
0

Ki jan de/tip de/sòt de/mizik ou remen?

What type of/sort of music do you like?

1

Sa se yon bèl mizik

That is a beautiful music

2

Mwen renmen mizik ròk

I like rock music

3

Mwen pa desan a/ak (jan de) mizik sa yo

I don't like (hate) this sort of music

4

Mizik (ki) di

Music is hard

5

Mizik (ki) slo/dous/damou

Music that is slow/gentle/love

6

Li santimantal

She is sentimental

7

Pwoblèm damou/lanmou

Love problem

8

Genyen lanmou pou Suzan

I have love for Suzan

9

Mwen pa desann a/ak misye

I don't like that man

10

Li chante konpa

He sings konpa

11

Gwoup

Group

12

Fòme yon gwoup

Form a group

13

Mesye Beatles yo te yon gwoup

The Beatles were a group

14

Kòte ti mesye yo?

Where are the boys?

15

De fwa fòk ou de di ti mesye (sa) kisa pou yo fè

Sometimes you have to tell the man what to do

16

Men pa toulède

But not both

17

Dèfwa ou dwe (obligation) di (ti) mesye yo kisa pou yo fè

Sometimes you have to tell the men what to do

18

Ki tip mizik sa a?

What type of music is that?

19

Aswè a pral yon bon/bèl swa/nwit pou nou (pa nou)

Tonight is going to be a good night for us

20

Kote lanmou/amou an?

Where is the love?

21

Pa bliye fè rechèch yo

Don't forget your research

Decks in Haitian Creole Class (91):