Tutor Lesson 35 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 35 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 35 Deck (26):
0

Èske koulè nwa a bon?

Is the color black good?

1

Èske koulè sa (a) bon?

Is that a good color?

2

Pa gen aksan son tèt "O" a

There is not an accent on the letter "O".

3

Pa gen akson sou "O" a

There is not an accent on "O"

4

Pa gen akson sou lèt "O" a

There is not an accent on the letter "O"

5

Mwen ap eseye fè li ekri

I am trying to make it write

6

Banm eseye

Let me try

7

Eseye l

Try it

8

Korije mwen (Korijem)

Correct me

9

Se premye fwa mwen ap (map) eseye li (eseyel)

It is the first time I am trying it

10

Bròs la pa sèvi/fonksyone ak alkòl

The eraser does not work/function with alcohol

11

Ou pa itilize alkòl ak bròs sa

You cannot use alcohol with that eraser

12

Makè a fini

The marker is finished

13

Lank nan makè a fini

The ink in the marker has run out

14

What counts for me is you

Sa ki konte pou mwen se ou

15

Kout/koud ponyet mwen ki frapel

My elbow hit it

16

Mwen wè ke mwen pa konte pou ou

I see that I don't count to you

17

Ou pa montre mwen ke mwen konte pou ou

You don't show me that I count for/to you

18

Ki se yon lòt bagay

Which/That is another matter

19

Se yon lòt bagay

That's something else

20

Fason ou di li a bon

The way you say it is good

21

Fè li pi souvan

Do it more often

22

Genyen yon lòt ankò

There is another one

23

Gen lòt ankò

There is another one

24

Map vini, mwen pral (prale) nan douch la

I'm coming, I am going to the bathroom

25

Etidye

Study

Decks in Haitian Creole Class (91):