TW12 B1 Flashcards Preview

Thematische woordenschat > TW12 B1 > Flashcards

Flashcards in TW12 B1 Deck (74):
1

In het museum kunnen we veel … bewonderen.

kunstwerken

2

Geef het kind wat kleurpotloden zodat ze een ... kan maken.

tekening

3

Wie is de … van Suske & Wiske? Ik vind het zo’n mooie prentjes!

tekenaar

4

Picasso was een beroemde …

schilder

5

Verven doe je met een penseel en ...

verf

6

het penseel = ...

de kwast

7

het schilderij = …

het doek

8

de foto van iemands gezicht = …

het portret

9

Wat zijn de tijden van SCHETSEN?

schetste, geschetst

10

Wat niet gekopieerd is, is …

origineel

11

Iemand die veel gevoel voor kunst heeft, is …

artistiek

12

de affiche = …

de poster

13

het brengen tot een bepaalde vorm = …

de vormgeving

14

de tentoonstelling = …

de expositie

15

het atelier = …

de studio / de galerie

16

Ik hou van de warme … van je stem.

klank

17

De Marseillaise is het … van Frankrijk.

volkslied

18

Het liedje bestaat uit vier …

coupletten / strofes / verzen

19

het deel van een lied of een gedicht dat steeds herhaald wordt = …

het refrein

20

spelen op = …

bespelen

21

Een ... is een instrument met witte en zwarte toetsen.

piano

22

One direction is een ...

popgroep

23

Een vrouw die zingt is een ...

zangeres

24

One Direction is een echte sensatie. Overal waar de jongens komen, zijn er duizenden … die graag met hen op de foto willen.

fans

25

Tomorrowland is een …

festival

26

Een wereldberoemde artiest maakt af en toe een … en treedt zo op in verscheidene plaatsen.

tournee

27

Voor je een muziekinstrument kunt leren bespelen, moet je eerst … leren lezen.

noten

28

Dit liedje heeft een vrolijke …

melodie

29

zuiver (van stem) >

vals

30

Ik ben helemaal niet … : ik kan helemaal niet zingen of een muziekinstrument bespelen.

muzikaal

31

de snelheid van een lied = …

het tempo

32

Mozart is een bekend …

componist

33

de musicus = …

de muzikant

34

De … gaf teken en alle muzikanten begonnen te spelen.

dirigent

35

Sneeuwwitje is een …

sprookje

36

boeken voor volwassenen >

kinderboeken

37

een tekst met persoonlijke ideeën over een wetenschappelijk, cultureel of filosofisch onderwerp = …

een essay

38

Elke avond schrijft ze in haar … wat ze die dag gedaan heeft.

dagboek

39

poëzie >

proza

40

wat met verhalen, gedichten etc. te maken heeft = …

literair

41

Ze is verslaafd aan televisieseries: ze wordt helemaal gek als ze een … heeft gemist.

aflevering

42

Uit hoeveel … bestaat het boek?

hoofdstukken

43

de paragraaf = …

de alinea

44

de passage = …

het fragment

45

iemand die gedichten schrijft = …

de dichter / de dichteres

46

het accent = …

de nadruk / de klemtoon

47

de voorstelling = …

de opvoering

48

Wat zijn de tijden van OPVOEREN?

voerde op, opgevoerd

49

het toneel = …

het theater / het podium

50

de achtergrond van een toneelstuk = …

het decor

51

het deel van een film = ...

de scène

52

de dialoog >

de monoloog

53

een heel goed kunstwerk is een ...

meesterwerk

54

De boeken van Vijftig tinten grijs waren heel … bij de vrouwen.

populair

55

het contrast = …

de tegenstelling

56

Wat zijn de tijden van SAMENVATTEN?

vatte samen, samengevat

57

onderstaand >

bovenstaand

58

Wat zijn de tijden van ANALYSEREN?

analyseerde, geanalyseerd

59

iets begrijpen of verklaren = …

interpreteren

60

aanhalen = …

citeren

61

De eerste versie van een tekst, met nog fouten in en zo, dat is een ...

klad

62

de bespreking = …

de recensie / de kritiek / het of de commentaar

63

het onderwerp = …

het thema

64

Hij heeft heel veel gevoel voor … . Hij lacht met alles!

humor

65

modern >

klassiek

66

niet meer van deze tijd >

hedendaags

67

Het is belangrijk om de hele … te kennen van deze ruzie. Anders kunnen sommige dingen misschien verkeerd begrepen worden.

context

68

de introductie = …

de inleiding

69

besluiten = …

concluderen

70

Wat zijn de tijden van OVERDRIJVEN?

overdreef, overdreven

71

letterlijk >

figuurlijk

72

"Nederlanders zijn dom" is een …

stereotype

73

Wat zijn de tijden van OVERSTREPEN?

onderstreepte, onderstreept

74

Het hartje is het … van de liefde.

symbool