TW8 A1 Flashcards Preview

Thematische woordenschat > TW8 A1 > Flashcards

Flashcards in TW8 A1 Deck (34):
1

1. studeren = …

leren

2

2. Als je goed … , dan leer je het snel!

oefent

3

3. Welk substantief kan je vormen met het verbum oefenen?

oefening

4

4. sorry, ik ben je naam .... Kan je me het nog eens zeggen?

vergeten

5

5. Een … moet je oplossen.

probleem

6

6. Wim heeft een goede … met Marie.

relatie

7

7. Hoe laat begint de Franse ...?

les

8

8. Max zit in de derde … van de secundaire school.

klas

9

9. Tania wil een … Nederlands volgen.

cursus

10

10. Deze universitaire … duurt 5 jaar.

opleiding

11

11. Wat heb je vandaag op … geleerd?

school

12

12. De leraar = …

de leerkracht

13

13. Koen luistert naar klassieke … .

muziek

14

14. Ik spreek drie … : Frans, Engels en Duits.

talen

15

15. Julia, Marie en Tom zitten op dezelfde school en zitten samen in de …

klas

16

16. Ik schrijf met mijn pen op …

papier

17

17. … je graag boeken?

lees

18

18. aanwezig >

afwezig

19

19. We maken een grammaticale …

oefening

20

20. klaar = …

af

21

21. spreken = …

praten

22

22. de conversatie = het …

gesprek

23

23. Wat is de eerste … van je naam? -> P!

letter

24

24. Ik heb al veel Nederlandse … geleerd!

woorden

25

25. Jason rookt een sigaret tijdens de …

pauze

26

26. In de … gaan we op reis.

vakantie

27

27. Ik weet het … op de vraag.

antwoord

28

28. het antwoord >

vraag

29

29. correct = …

juist

30

30. de toets = de …

test

31

31. We kennen het … van de test. Ik heb 10/10!

resultaat

32

32. Een deel van een faculteit of universiteit = de …

afdeling

33

33. de methode = de …

manier

34

34. In de krant staan er …

artikels