TW25 B1 Flashcards Preview

Thematische woordenschat > TW25 B1 > Flashcards

Flashcards in TW25 B1 Deck (13):
1

het artikel = ...

het lidwoord

2

Het woordje 'een' is een … lidwoord. 'De' en 'het' zijn … lidwoorden.

onbepaald (...) bepaalde

3

het maakt niet uit wie = ...

wie dan ook / eender wie

4

het maakt niet uit wat = ...

wat dan ook / eender wat

5

De auto moet … morgen gerepareerd zijn.

hoe dan ook

6

Hij werkt heel hard, … verdient hij niet veel.

doch

7

Je mag kiezen welk speelgoed je wil hebben, … de grote speeltoestellen.

uitgezonderd

8

Ik sta elke dag vroeg op, … ik vakantie heb, dan slaap ik uit.

tenzij

9

aangezien = ...

daar

10

de voorwaarde = ...

de conditie

11

echter = ...

evenwel

12

Hij was … ziek … hij niet naar school kon.

zodanig (ziek) dat

13

De politie heeft de man meegenomen, … ze hem kunnen ondervragen.

opdat