TW13 B1 Flashcards Preview

Thematische woordenschat > TW13 B1 > Flashcards

Flashcards in TW13 B1 Deck (85):
1

Ik ben Belgisch. Mijn land van … is dus België.

herkomst

2

de plaats waar iets begint = de …

oorsprong

3

van nu, deze tijd = …

hedendaags

4

Ik bestudeer de geschiedenis. Ik ben …

historicus

5

Columbus maakte een … en vond zo Amerika.

ontdekkingsreis

6

iets vinden wat nog niet bekend is = iets …

ontdekken

7

De oude Grieken en Romeinen leefden in de …

oudheid

8

de tijd dat iets al bestaat = de …

ouderdom

9

oude, dure objecten = …

antiek

10

De Griekse cultuur is een voorbeeld van een oude …

beschaving

11

Wat zijn de tijden van regeren?

regeerde, geregeerd

12

Welk substantief kan je van opvolgen maken?

de opvolger

13

een soldaat uit de middeleeuwen = ...

de ridder

14

De ridder had als wapen een …

zwaard

15

Ieder geloof heeft zijn eigen …

tradities

16

Alles wat met het vaderland te maken heeft, is …

vaderlands

17

Congo was een … van België.

kolonie

18

de godsdienst = …

de religie

19

Iemand die niet vrij is en werkt zonder loon voor iemand anders, is een …

slaaf

20

gelovig = …

religieus

21

iemand die gelooft in God = een …

gelovige

22

het 'gesprek' met God = …

het gebed

23

De naam van God bij de moslims = …

Allah

24

hemel >

hel

25

Een menselijke figuur met vleugels is een …

engel

26

Adam en Eva woonden in het ...

paradijs

27

Een wezen dat het kwaad voorstelt is de …

duivel

28

de christelijke godsdienst = …

het christendom

29

wat te maken heeft met de kerk = …

kerkelijk

30

Jezus stierf aan het …

kruis

31

het Heilige Schrift = …

de Bijbel

32

het heilig boek bij de moslims = …

de Koran

33

Het geloof in Allah volgens de Koran is de …

islam

34

de joodse godsdienst = …

het jodendom

35

… heeft het boeddhisme ontwikkeld.

Boeddha

36

iemand die gelooft in het jodendom = een …

jood

37

Het … is de grootste godsdienst in India.

hindoeïsme

38

Iemand die gelooft in het boeddhisme is een …

boeddhist

39

Iemand niet in het bestaan van God gelooft is een …

atheïst / ongelovige

40

In de middeleeuwen werden de mensen die niet in God geloofden … genoemd.

ketters

41

De … is de leider van de katholieke kerk.

paus

42

de non = de …

zuster

43

Nonnen wonen in een …

klooster

44

Moslims bidden in een …

moskee

45

Joden bidden in een …

synagoge

46

een preek houden = …

preken

47

de katholieke kerkdienst = …

de mis

48

trouwen = …

huwen

49

de bruiloft = het …

trouwfeest

50

de plechtigheid = de …

ceremonie

51

Mijn opa is eergisteren gestorven, morgen is de …

begrafenis / crematie

52

het wonder = het …

mirakel

53

het feit dat iemand niet getrouwd is en geen seks heeft = het …

celibaat

54

Mohammed was de … van Allah.

profeet

55

Dit is een … , dit kan ik absoluut niet verklaren of begrijpen.

mysterie

56

Iemand die naar een heilige plaats reist om te gaan bidden is een ...

pelgrim

57

Jezus ging naar de hemel op …

Hemelvaartsdag

58

Wat zijn de tijden van biechten?

biechtte gebiecht

59

Kerstmis = het …

kerstfeest

60

een liedje over Kerstmis = een …

kerstliedje

61

de fanaticus = …

de fanatiekeling

62

De … is de wetenschap die God en godsdienst bestudeert.

theologie

63

iemand met extreme ideeën over goed en slecht = een …

fundamentalist

64

Een … is een religieuze groep die niet bij een kerk hoort.

sekte

65

Ik geloof dat dit ongeluk brengt, ik ben erg …

bijgelovig

66

alles wat te maken heeft met filosofie = …

filosofisch

67

dingen die je kunt zien en aanraken = de …

materie

68

het goede >

het kwade

69

Een onderdeel van de filosofie is de …, de leer over wat goed en kwaad is.

ethiek

70

Alles wat te maken heeft met de moraal is …

moreel

71

Alles wat met ethiek te maken heeft is …

ethisch

72

alle gedachten die naar je mening leiden = de …

redenering

73

de tegenstelling = de …

contradictie

74

iets wat een begrip voorstelt = een …

symbool

75

De … van de wereld was de Big Bang.

oorsprong

76

wat niet bestaat, maar waar je wel over kan denken = …

abstract

77

wat echt bestaat = …

concreet

78

Dit schilderij is …, het lijkt net echt.

realistisch

79

volgens bepaalde principes = …

principieel

80

Iets wat niet zeker is, is …

onzeker

81

een persoon, een mens = een …

individu

82

de kern, het belangrijkste = de …

essentie

83

Iets wat toevallig gebeurt =

het toeval

84

De wetenschap die dingen buiten de aarde bestudeert = ...

de metafysica

85

het logische denken en praten over iets = …

de logica