TW24 A2 Flashcards Preview

Thematische woordenschat > TW24 A2 > Flashcards

Flashcards in TW24 A2 Deck (184)
Loading flashcards...
1

Wilt u het … als u niet kunt komen?

melden

2

Deze lijst … de namen van alle winnaars.

vermeldt

3

Het is moeilijk om met kleine kinderen een gesprek te … .

voeren

4

over iets beginnen praten = iets … … …

ter sprake brengen

5

Dat mag niet! = Geen … … !

sprake van

6

dat spreekt vanzelf = dat … voor …

(dat) spreekt (voor) zich

7

tegen iemand beginnen spreken = iemand …

aanspreken

8

In de klas hebben we 3 thema's … .

besproken

9

De buurvrouw komt elke dag langs om een … met mij te …

praatje (met mij te) maken

10

Als … het … …, is deze broek veel te duur!

je (het) mij vraagt

11

Als je het niet weet, dan moet je de juf een vraag … .

stellen

12

Ik moet nog drie e-mails terugsturen = ik moet nog drie e-mails …

beantwoorden

13

Met andere woorden, dat betekent = dat … …

wil zeggen

14

herhalen wat iemand zegt = iemand …

nazeggen

15

Lucas kan heel goed spannende verhalen … .

vertellen

16

Hoe bedoel je? = … ?

Hoezo?

17

Je gaat scheiden? Echt waar? … je dat??

Meen

18

Ik ga nu een liedje zingen en het is de … dat iedereen meezingt!

bedoeling

19

Als je de taal niet goed spreekt, is het moelijk om je … te … .

uit (te) drukken

20

Welk substantief kan je vormen met het verbum uitdrukken?

de uitdrukking

21

Met dit gedicht geef ik … … mijn gevoelens.

uitdrukking aan

22

Jan mag niet naar mijn feest komen. Ik heb hem niet … .

uitgenodigd

23

Als je weggaat, dan … je iedereen. Je zegt dan : 'tot ziens'!

groet

24

… , beste mensen. Ik ben blij jullie te zien!

Welkom

25

Je bent erg welkom =Je bent … … welkom.

van harte

26

Sandra moet … dat ze gelogen heeft. Dan is alles opgelost.

toegeven

27

De jongens … gisteren dat ze de fiets hadden gestolen.

bekenden

28

Julie zegt dat Tom dik is. Dat is geen leuke … .

opmerking

29

zich excuseren = …

zich verontschuldigen

30

Welk substantief kan je vormen met het verbum zich excuseren?

het excuus