TW22 A2 Flashcards Preview

Thematische woordenschat > TW22 A2 > Flashcards

Flashcards in TW22 A2 Deck (36):
1

met heel veel details = …

uitgebreid

2

heel veel / ontelbaar = …

talloos

3

Op het concert was er een groot aantal mensen = Er was een … mensen.

massa

4

een rij dingen achter elkaar = …

de reeks

5

de lading = …

de vracht

6

1/4 = …

het kwart

7

het totaal = …

het geheel

8

al met al = …

al bij al

9

met iedereen = met z'n …

allen

10

verschillende = …

verscheidene / meerdere

11

twee keer = …

dubbel

12

een groep van twee mensen of dingen = …

het tweetal

13

nog eens = …

nog een keer

14

helemaal geen = …

totaal geen

15

, = …

de komma

16

% = …

het procent / het percent

17

hoofdzakelijk = …

vooral / voornamelijk

18

24 is een …

cijfer

19

0 = …

de nul

20

1,5 = …

anderhalf

21

alleen iets doen = …

in je eentje iets doen

22

een keer = …

eenmaal

23

twee keer = …

tweemaal

24

drie keer = …

driemaal

25

4, 8, 12 zijn … getallen.

even

26

5, 7, 9 zijn … getallen.

oneven

27

De … van de kathedraal van Antwerpen bedraagt 123m.

hoogte

28

mm = …

de millimeter

29

cm = …

de centimeter

30

g = …

de/het gram

31

kg = …

de/het kilogram

32

1000 kg = …

de ton

33

eenheid waarmee je de grootte van iets aangeeft = …

de maat

34

matig, zonder te overdrijven = …

met mate

35

een relatie tussen dingen = …

de verhouding

36

de maatstaf voor verhoudingen = …

de schaal