037_MAy 15 Flashcards Preview

Chinese > 037_MAy 15 > Flashcards

Flashcards in 037_MAy 15 Deck (20):
1

dare 3

gan 3

2

you dare not dare from bridge top jump down go 3-3-4-3-2-2--4-4-4

ni3 gan3 bu4 gan3 cong2 qiao2 shang tiao4 xia4 qu4

3

you dare not dare 1month no drink alcohol 3-3-4-3-2-4-4-4-1-3

ni3 gan3 bu4 gan3 yi2 ge4 yue4 bu4 he1 jiu3

4

you dare not dare no go tao bao 3-3-4-3-2-4-2-3

ni3 gan3 bu4 gan3 bu2 qu4 tao2 bao3

5

silver 2-

yin2 zi-24-1-1-

6

I (ba) my computer take go office 3-3-3-4-2-4-1

wo3 ba3 wo3 de dian4 nao na2 qu4 gong1 si1 le

7

give SB introduce 3--4-4-

gei3 sb jie4 shao4

8

give SB recommend 3-1-4

gei3 sb tui1 jian4

9

I give you introduce my teacher 3-3-3-4-4-3-3-1

wo3 gei3 ni3 jie4 shao4 wo3 de lao3 shi1

10

I give you recommend my teacher 3-3-3-1-4-3-3-1

wo3 gei3 ni3 tui1 jian4 wo3 de lao3 shi1

11

on time 3-2

zhun3 shi2

12

experience (n) 1-4

jing1 yan4 (n)

13

experience (v) 1-4

jing1 li4

14

staple food 3-2

zhu3 shi2

15

not necessary 2-4-4

mei2 bi4 yao4

16

necessary 4-4

bi 4 yao4

17

not necessary with me angry 2-4-4-1-3-1-4

mei2 bi4 yao4 gen1 wo3 sheng1 qi4

18

you not necessary spend 10000 buy that thing 3-2-3-4-4-1-3-4-4-1

ni3 mei2 you3 bi4 yao4 hua1 10000 mai3 zhe4 ge4 dong1 xi

19

have necessary 3-4-4-

you3 bi4 yao4

20

Matte paper

Rong ZHI