04.7_July 10 Flashcards Preview

Chinese > 04.7_July 10 > Flashcards

Flashcards in 04.7_July 10 Deck (13):
1

nit very many picks 1- 3-1-2-4

tiao1 le hen3 duo1 mao2 bing4

2

IQ 4-1

zhi4 shang1

3

EQ 2-1

qing2 shang1

4

still not speak that thing 2-2-1-4-4-4-

hai2 mei2 shou1 zhe4 ge4 shi4 qing

5

overtake car 1 1

chao1 chi1

6

exceed 1 4

chao1 guo4

7

most less - less live 5 years 4-3-3-2-3-2

zui4 shao3 shao3 huo2 wu3 nian2

8

we can only pray 3-3-2-2-3

women3 zhi3 neng3 qi2 dao3

9

response 3-4

fan3 ying4

10

you no can make everyone all satisfied 3-4-2-4-3-3-3-2-1-3-4

ni3 bu4 neng2 rang4 suo3 you3 de ren2 dou1 man3 yi4

11

dis- 80 - count - pay 80%

da3 ba1 zhe2

12

dis- 75 - count - pay 75%

da3 qi1 wu3 zhe2

13

dis- 20 - count - pay 20%

da3 liang3 zhe2