04.5_July 5 Flashcards Preview

Chinese > 04.5_July 5 > Flashcards

Flashcards in 04.5_July 5 Deck (9):
1

consultant 1-2

zi1 xun2

2

your home internet speed - quick no quick 3-1-3-4-4-2-4

ni3 jia1 de wang3 su4 - kuai4 bu2 kuai4

3

I have with you the same of experience 3-3-1-3-2-4-1-4

wo3 you3 gen1 ni3 yi2 yang4 de jing1 yan4

4

cultivate a new habit 3-2-2-4-1-2-4

yang3 cheng2 yi2 ge4 xin1 de xi2 guan4

5

I with you apologies 3-1-3-4-4

wo3 gen1 ni3 dao4 qian4

6

sorry interrupt a little

dui4 bu4 qi3 da3 rao3 yi2 xia4

7

although ....but

sui1 ran2.....dan4 shi4

8

although very tired but still must go run 1-2-3-4-4-4-2-3-4-3-4

sui1 ran2 hen3 lei4 dan4 shi4 hai2 dei3 qu4 po3 bu4

9

assiatnt 2-2-1

shi2 xi2 sheng1