VOCAB 26 Flashcards Preview

Chinese > VOCAB 26 > Flashcards

Flashcards in VOCAB 26 Deck (41):
1

EAT DINNER AFTER

CHI WAN FAN YI HOU

2

CHARACTER 2 4

REN 2 WU 4

3

CULTURE 2 2

WEN 2 HUA 2

4

TRADITION 2 3

CHUAN 2 TONG 3

5

PYJAMA 4 1

SHUI 4 YI 1

6

HE IS AT LON DON BY IT 1-4-4-3-1-3

TA 1 SHI 4 ZAI 4 LON 3 DON 1 MAI 3 DE

7

SAME YEAR 2-4-2

TONG 2 YI 4 NIAN 2

8

HE WITH A GIRL MEET UP

TA GEN YI GE NU REN ZHEN MIAN

9

AT HER OPPOSITE

ZAI TA DUI MIAN

10

SIT AT YOU OPPOSITE

ZUO ZAI NI DUI MIAN

11

I AM VERY CURIOUS

WO TIE BIE HAO 4 QI 2

12

CHANGE 3-4

GAI 3 BIAN 4

13

UPDATE (APP) 1-2

SHENG 1 JI 2

14

DIRECTLY 2-1

ZHI 2 JIE 1

15

RECENTLY MY PROJECTS VERY PITTY BECAUSE TALK VERY LONG TIME, THEN STILL NOT SUCCEED

ZUI JIN WO DE XIANG MU HEN KE XI, YIN WEI TAN LE HEN CHENG SHI JIAN, RAN HOU HAI MEI CHENG

16

FLOUR 4-3

MIAN 4 FEN 3

17

SELF SERVICE 4 -4

ZI 4 ZHU 4

18

WE TWO PEOPLE AFTER AGREE ALSO NO GO

WOMEN LIANG GE REN YE HOU 4 JUE 2 DING 4, YE 3 BU 4 QU4 LE

19

BROKEN 4

HUAI 4

20

NO CAN ALONE GO OUT PLAY

BU NENG ZI JI CHU QU WA

21

INTERNATIONAL SCHOOL

GUO 2 JI 4 XUE 2 XIAO 2

22

SERIOUS 2 4 (PEOPLE)

YAN 2 SU 4

23

SERIOUS 2 4 (THING)

YAN 2 ZHONG 4

24

STRICT 2 2

YAN 2 GE 2

25

NIGHTMARE 4 4

E 4 MENG 4

26

EVIL 2 4

XIE 2 E 4

27

I CONTINUE SLEEP MAKE THAT NIGHTMARE

WO 3 JI 4 XU 4 SHUI 4 JIAO 4 ZUO ZHE GE E 4 MENG 4

28

I AT HOME IN _ING WORK

WO 3 ZAI 4 JIA LI ZAI 4 GONG ZUO

29

TIM EMPH 3 HIM 1 PLAY 2 BROKEN 4

TIM BA 3 TA 1 WAN 2 HUI 4 LE

30

WE ALL _ING PLAY PHONE 3-1-4-2-3-1

WOMEN 3 DOU 1 ZAI 4 WA 2 SHOU 3 JI 1

31

1/3 1-1-1-1

SAN 1 FEN 1 ZHI 1 YI 1

32

2/5 3-1-1-4

WU 3 FEN 1 ZHI 1 ER 4

33

MALE 1

GONG 1

34

FEMALE 3

MU 3

35

STANDARDS 1-3

BIAO 1 ZHUN 3

36

COMPLAIN 4-4

BAO 4 YUAN 4

37

PERFORMANCE 3-3

BIAO 3 YAN 3

38

CONTROL 4-4

KONG 4 ZHI 4

39

HELICOPTER 2-1-1

ZHI 2 SHENG 1 JI 1

40

HAVE A DREAM 4-4 (N)

ZUO 4 LE YI MENG 4

41

TO DREAM 4-4 (V)

ZUO 4 MENG 4