042_May 29 Flashcards Preview

Chinese > 042_May 29 > Flashcards

Flashcards in 042_May 29 Deck (21):
1

customer care 4 2

ke4 fu2

2

mood 1 2

xin1 qing2

3

sober 1 3

qing1 xing3

4

this work in your opinion is wort how much? 4-4-1-4-4-4-2-1-2-1-3-2

zhe4 ge4 gong1 zuo4 dui4 ni4 lai2 shuo1 zhi2 duo1 shao3 qian2

5

this work can help you make how much money 4-4-1-4-3-3-1-3-4-1-3-2

zhe4 ge4 gong1 zuo4 ke3 yi3 bang1 ni3 zhuan4 duo1 shao3 qian2

6

he stay at China very most four months 1-1-4-1-2-4-1-4-4-4-

ta1 dai1 zai4 zhong1 guo2 zui4 duo1 4 ge4 yue4

7

instal - a new AC 1-1-2-4-1-1-2

an1 zhuang1 ----an1 zhuang1 yi2 ge4 xin1 de kong1 tiao2

8

organise - leanne organis a running thing 3-1 2-4-3-4-4

zu3 zhi1---leanne zu3 zhi1 yi2 ge4 pao3 bu4 de shi4 qing

9

My friend organized a party you want no want attend ? 3-2-3-3-1-2-4-4-4-3-4-2-4-1-1

wo3 peng2 you3 zhu3 zhi1 le yi2 ge4 ju4 hui4 ni3 yao4 bu2 yao4 can1 jia1

10

gym - health healthy house 4-1-2

jian4 shen1 fang2

11

Gym - I want find a new gym because we are very lazy 4-1-2-3--3-3-2-4-1-4-1-2-1-4-3-3-3

jian4 shen1 fang2--wo3 xiang3 zhao3 yi2 ge4 xin1 de jian4 shen1 fang2 yin1 wei4 wo3 men hen3 lan3

12

economics 1-4

jing1 ji4

13

economics - now China of economics develop very good

jing1 ji4--xian4 zai4 zhong1 guo2 de jing1 ji4 fa1 zhan3 de hen3 hao3

14

you today mood how is it? 3-1-1-1-2-3-4

ni3 jin1 tian1 xin1 qing2 zen3 me yang4

15

I today very sober because I yesterday not drink alcohol

wo3 jin1 tian1 hen3 qing1 xing3 , yin1 wei4 wo3 zuo2 tian1 mei2 he2 jiu3

16

trash 4-4

fei4 wu4

17

example

li zi

18

jewelry design

zhu bao shi ji

19

hopes bigger disappointment bigger

xi wang yue da si wang yue da

20

I now not have smoke habit

wo xian zai mei you chou yan de xi guan

21

I just quit smoking

wo gang gang jie yan