04.11_july 22 Flashcards Preview

Chinese > 04.11_july 22 > Flashcards

Flashcards in 04.11_july 22 Deck (11):
1

cocktail 1-3-3

ji1 wei3 jiu3

2

I before not seEN experience - that many people together eat 3-3-2-2-4-4-4-4-1-2-4-3-1-4

wo3 yi3 qian2 mei2 kan4 dao4 guo4 zhe4 me duo1 ren2 yi4 qi3 chi1 fan4

3

vegetarian 4-2-3

su4 shi2 zhe3

4

make sense 3-4-3

you3 dao4 li3

5

my friend everyday all speak make sense of things3-2-3-3-1-1-1-3-4-3-4-

wo3 peng2 you3 mei3 tian1 dou1 shuo1 you3 dao4 li3 de shi4 qing

6

privacy 3-1

yin3 si1

7

silver 2

yin2 zi

8

raise 3

yang3

9

feed 4

wei4

10

leak water 4-3

lou4 shui3

11

tail 3

wei3 ba