2014.30 Flashcards Preview

Chinese > 2014.30 > Flashcards

Flashcards in 2014.30 Deck (15):
1

comedy 3 4

xi3 ju4

2

car food (all)

mao liang

3

take pictures 4 4

zhao4 xinag4

4

with draw money 3 2

qu3 qian2

5

save money

sheng qian

6

this employee is very thoughtful

zhe ge fu wu hen zhou dao

7

go eat - before I want lock the door

qu chi fan yi qian wo yao guan men

8

make a 1000 boxes - before I want to see a sample

zuo 1000 ge he zi yi qian, wo yao kan yi ge yang pin

9

mature 2 2

cheng2 shou2

10

upload 2

shang2 chuan

11

lucky

xing yun

12

strength 4

li4 qi

13

completely exhausted

jing1 pi2 li4 jin4

14

spirit

jing shen

15

insist

jian chi