04.20_Sep 09 Flashcards Preview

Chinese > 04.20_Sep 09 > Flashcards

Flashcards in 04.20_Sep 09 Deck (13):
1

hands at shake 3-4-3

shou3 zai4 dou3

2

hands shake of very much 3-3-4-4-4-

shou3 dou3 de te4 bi42 li4 hai

3

heavy taste 4-3-4

zhong4 kou3 wei4

4

8 0 year stay of time 2-4-2-

80 nian2 dai4 de shi2 hou

5

pity 2-2 (same POV)

tong2 qing2

6

responsible 2-4

ze2 ren4

7

responsibility 3-2-4

you3 ze2 ren4

8

modest 1-1

qian1 xu1

9

he modest 1-1 (le)

tai4 qian1 xu1 le

10

scared 4-4

hai4 pa4

11

he is a very have responsible of people 1-4-2-4-4-2-3-2-4-2

ta1 shi4 yi2 ge4 te4 bie2 you3 ze2 ren4 de ren2

12

they are giving it a lick of paint

tamen zuo xin de tou (v) liao (n)

13

you can not shake ?

n keyi bie dou le ma?