04.8_July 12 Flashcards Preview

Chinese > 04.8_July 12 > Flashcards

Flashcards in 04.8_July 12 Deck (12):
1

because very long time not have drink alcohol, therefor only drink two glasses - can feel of very dizzy 1-4-3-2-2-1-2-3-1-3-3-3-3-1-3-1-3-2-3-1

yin1 wei4 hen3 chang2 shi2jian1 mei2 you3 he1 jiu3 le , suo3 yi3 zhi3 he1 le liang3 bei1 ye3 jue2 de hen3 yun1

2

downstairs of small shop 2-4-3-4-4

lou2 xia4 de xiao3 mai4 bu4

3

praise 1

kua1

4

call phone 3-4-4 / answer phone 2-4-4 / return phone 2-4-4

da3 dian4 hua4/ jie2 dian4 hua4/ hui2 dian4 hua4

5

window 1-3

chuang1 kou3

6

I not at England get married 3-2-4-1-2-2-4-1

wo3 mei2 zai4 ying1 guo2 jie2 guo4 hun1

7

directly 2-1

zhi2 jie1

8

society background 4-4-4-3

she4 hui4 bei4 jing3

9

work experience 1-4-1-4

gong1 zuo4 jing1 yan4

10

spill water 4-3

lou4 shui3

11

sunshine 2-1

yang2 guang1

12

today of weather very good - sunshine very bright 1-1-1-4-3-3-2-1-3-2

jin1 tian1 tian1 qi4 hen3 hao3 yang2 guang1 hen3 zu2