04.28_Oct 23 Flashcards Preview

Chinese > 04.28_Oct 23 > Flashcards

Flashcards in 04.28_Oct 23 Deck (18):
1

he late (le) thirty minutes 1 2 4 1 2 4 1

ta1 chi2 dao4 le san1 shi2 fen4 zhong1

2

I in advance 5 minutes arrived 3 2 2 3 1 1 4

wo3 ti2 qian2 wu3 fen1 zhong1 dao4

3

usually 2 2

ping2 shi2

4

refuse 4 2

ju4 jue2

5

he says should know how refuse other people 1 1 1 1 1 4 3 4 2 2

ta1 shuo1 ying1 gai1 zhi1 dao4 zen3 me ju4 jue2 bie2 ren

6

mean 3 4

xiao3 qi4

7

business man 1 2

shang1 ren2

8

time+ v

5 dian3 chi1 fan4

9

time+ v

3dian3 zuo4 fei1 ji1

10

v+period

wo3 zai4 bei3jing1 5 tian1

11

v+period

wo3 gong1 zuo4 4 ge4 xiao3 shi2

12

v+period

wo3 chi1 fan4 chi1 le 2 ge4 xiao3 shi2

13

handle it 3 3

chu3 li3

14

I can't handle it

wo chu li bu liao

15

gone too far (le) 4 4

tai guo4 fen4 le

16

I don't know you remember or not him? 3 4 1 4 3 3 4 2 4 2 1

wo3 bu4 zhi1 dao4 ni3 ji4 bu2 ji4 de2 ta1`

17

I don't know you trust or not trust him

wo3 bu4 zhi1 dao4 ni3 xiang3 bu4 xiang3 qu4

18

form 3 2

biao3 ge2