2014.57 Flashcards Preview

Chinese > 2014.57 > Flashcards

Flashcards in 2014.57 Deck (17):
1

drinks 3 4

Yin3 liao4

2

fold up wheel chair

zhe2 die2 de lun yi

3

make paper fold in halk

ba zhe zhe yi xia

4

copy3 right2

ban3 quan2

5

aim (-) 4 4

mu4 di4

6

flexible 2 2

ling2 huo2

7

one sided

dan fang mian

8

handle 3 3

chu3 li3

9

no can draw people

bu hui hua ren

10

regarded as 1 4

deng1 zuo4

11

I can make that thing regard as not happen ed

wo3 ke3 yi3 ba3 zhe4 jian4 shi4 qing dang1 zuo4 mei2 fa1 sheng1 guo4

12

sympathise 2 2

tong2 qing2

13

final 2 3

cheng2 pin3

14

break contract 2 1

wei2 yue1

15

especially is she make food

you2 qi2 shi ta zuo de fan

16

economic condition 1 4 2 4

jing1 ji4 tiao2 jian4

17

symmetrical 4 4

dui4 chen4