2014.54 Flashcards Preview

Chinese > 2014.54 > Flashcards

Flashcards in 2014.54 Deck (12):
1

shirt 4 1

chen4 shen1

2

collar 3

ling3 zi

3

implied meaning 4 4

an4 shi4

4

camping 3 2

ye3 yong2

5

customer service 4 2

ke4 fu2

6

sales 1 4

xiao1 shou4

7

you no know their of customer service

ni bu liao jie tamen de ke fu

8

structure 2 4

jie2 guo4

9

allowance 2 4

fu2 li4

10

HR

ren li zi yuan bu

11

offer a job

ti2 gong4 yi2 fen4 gong1 zuo4

12

tie 3 4

ling3 dai4