2014.19 Flashcards Preview

Chinese > 2014.19 > Flashcards

Flashcards in 2014.19 Deck (9):
0

Sandwich
1-2-4

San1 Ming2 zhi4

1

Speech
3-3

Yan3 Jiang3

2

Performance
3-3

Biao3 yan3

3

Standards
1-3

Biao1 Zhun3

4

From birth
1-1

Chu1 Sheng 1

5

Special

Tie bie

6

Pay what price
4-1 ----4-4

Fu4 chu1 le sheme dai4 jia4

7

Break bones
3-2

Gu3 zhe2

8

Allow
2-3

Yun3 xu3