04.16_Aug 30 Flashcards Preview

Chinese > 04.16_Aug 30 > Flashcards

Flashcards in 04.16_Aug 30 Deck (20):
1

he want at Beijing more stay 1 day 1 -4-4-3-1-1-1-1-4-1-

ta1 yao4 zai4 bei3 jing1 duo1 dai1 yi4 tian1

2

a dog no can alone at home stay 2 weeks 2-4-3-4-2-4-1-1-3-4-1-1-

yi2 ge4 gou3 bu4 neng2 zi4 ji3 zai4 jia1 dai1 liang3 ge4 xing1 qi1

3

mid autumn festival 1-1-2

zhong1 qiu1 jie2

4

still not chat about mid autumn festival of things 2-2-2-1-2-1-1-2-4

hai2 mei2 liao2 guan1 yu2 zhong1 qiu1 jie2 de shi4 qing

5

about 1-2

guan1 yu2

6

he beg I ask Jet give him make one 1-2--3-4-3-1-3-1-4-2-4

ta1 qiu2 wo3 rang4 xiao3 zhu1 gei3 ta1 zuo4 yi2 ge4

7

beg 2

qiu 2

8

plastic surgery 3-2

zheng3 rong2

9

loks the same 4-3-2-4

kan4 qi3 lai2 xiang4

10

she very quickly can return office 1-3-4-4-2-4-1-4

ta1 hen3 kuai4 hui4 hui2 ban4 gong1 shi4

11

said not said said 1-2-1-4

shuo1 mei2 shuo1 guo4

12

tell not tell told you 4-2-4-4-4-3

gao4 mei2 gao4 su4 guo4 ni3

13

v + mei2 +v + guo4

v + mei2 +v + guo4

14

eat not eat eatten shanghai food 1-2-1-4-4-3-4

chi1 mei2 chi1 guo4 shang4 hai3 cai4

15

go not go gone japan 4-2-4-2-4-3

qu4 mei2 qu4 guo2 ri4 ben3

16

I was by XXM shouted at 3-4-3-4-4-4

wo3 men bei4 xiao3 mai4 mai ma4 le

17

I was by time hit 3-4-3-

wo3 bei4 tim da3 le

18

I was by boss shouted at 3-4-3--3-3

wo3 bei4 lao3 ban3 ma4 le

19

I (ba) sofa move to office 3-3-1-1-1-4-4-1-4

wo3 ba3 sha1 fa1 ban1 dao4 ban4 gong1 shi4

20

I (ba) apple put at table on 3-3-2-3-4-4-1

wo3 ba3 ping2 guo3 fang4 zai4 zhuo1 zi shang