041_May 24 Flashcards Preview

Chinese > 041_May 24 > Flashcards

Flashcards in 041_May 24 Deck (18):
1

I want (ba) my ipads internet turn off

wo yao ba wo de iPad do wang luo guan le

2

internet (n) 3-4

wang3 luo4

3

even though no see you I still know you at doing what - 2-3-2-4-3--3-31-4-3-4-4-2-

ji2 shi3 bu2 kan4 ni3 men wo3 ye3 zhi1 dao4 ni3 zai4 gan4 shen2 me

4

look down 3-4

bi3 shi4

5

my of alarm ring of time 3-4-1-3-2

wo3 de nao4 zhong1 xiang3 de shi2 hou

6

we give self holiday 3-3-4-3-4-1

wo3 men gei3 zi4 ji3 fang4 jia1

7

friendly 3-3

you3 hao3

8

who isn't? 2-2-4

shei2 bu2 shi4 ne

9

who hasn't 2-2-3

shei2 mei2 you3 ne

10

one half homth 2-4-4

yi2 ge4 ban4 yue4

11

one day half 4-1-4

yi4 tian1 ban4

12

to work is 1 day between most long time -1-4-4-1-1-4-2

shang4 ban1 shi4 yi4 tian1 zhong1 zui4 chang2 shi2 jian1

13

selfish 4-1

zi4 si1

14

information 4-1

xin4 xi1

15

suitable 4-2

shi4 he2

16

very suitable kids 4-2-4-2-3-2

te4 bie2 shi4 he2 xiao3 hai2 zi

17

pretend oneself is foreign of chinese people 3-1-4-4-4-2-1-2-2

jia3 zhuang1 zi4 ji3 shi4 wai4 guo2 ren2 de zhong1 guo2 ren2

18

open people

kai feng de ren