2014.60 Flashcards Preview

Chinese > 2014.60 > Flashcards

Flashcards in 2014.60 Deck (19):
1

a very high level organisation

yi ge tie bie gao ji de zu zhi

2

not heard him say

ting mei ting shuo guo

3

experiment 2 4

shi2 yan4

4

not counted

bu suan

5

no reward 2 4

mei you hui2 bao4

6

over take me

chao guo wo

7

careless 1 1

cu1 xin1

8

careful 4 1

xi4 xin1

9

pay attention to

zhu yi dao

10

compete 4 1

jing4 zheng1

11

competitor 4 3

dui4 shou3

12

rivals 4 1

hu4 xiang1

13

the limit 2 4

ji2 xian4

14

top rpiority

zui zhong shi

15

tax 1 4

jiao1 shui4

16

wordy 1 1

luo1 suo1

17

president

an bei

18

government

zheng zhi

19

personally 1 4

qin1 zi4