2014.67 Flashcards Preview

Chinese > 2014.67 > Flashcards

Flashcards in 2014.67 Deck (8):
1

towards ____look down 4 3 1 4

dui4 …you3 pian1 jian4

2

library 2 1 3

tu2 shu1 guan3

3

headquaters 3 1 1

zong3 gong1 si1

4

the whole world 2 4 4

quan2 shi4 jie4

5

if you want get a new client you first have to spend a little

ru2 guo3 ni3 xiang3 de2 dao4 yi2 ge4 xin1 de ke4 hu4 , ni3 xian1 yao4 fu4 chu1 yi4 xie1

6

if no invest really not have reward

ru2 guo3 bu2 fu4 chu1 zhen1 de mei2 you3 hui2 bao4

7

no allow he discover her cage 2 4 1 1 4 1 2

bu2 rang4 ta1 fa1 xian4 ta1 de long2 zi

8

he hides himself 1 3 4 3 2 3 1

ta1 ba3 zi4 ji3 cang2 qi3 lai1