2014.55 Flashcards Preview

Chinese > 2014.55 > Flashcards

Flashcards in 2014.55 Deck (11):
1

village 1 1

jiao1 qu1

2

Change the temperature

jiao wen du

3

daily chores 1 4 2

jia1 wu4 huo2

4

chain store 2 3 4

lian2 suo3 dian4

5

loft 4 4

fu4 shi4

6

very heavy rain

tie bie da de bao yu

7

basically 1 3

ji1 ben3

8

completely 2 2

wan2 quan2

9

common sense

chang shi

10

hard to ahndle

hen nan2 ren3

11

he not tell me he with not with you connect

ta1 mei2 you3 gao4 su4 wo3 ta1 gen4 mei2 gen1 ni3 lian2 xi4