2014.08 Flashcards Preview

Chinese > 2014.08 > Flashcards

Flashcards in 2014.08 Deck (13):
0

Calculations
4-4

Ji4 suan4

1

Developing
1-3

Fa1 zhan3

2

Stable
3-1

Wen3 ding4

3

Very have patience

Tie bie you nai xin

4

Investor
2-1

Tou2 zi1 fang

5

Forever
3/3

Yong3 yuan 3

6

Forever bikes
3-3

Yong 3 jiu3

7

(Drinking) straw
1-3

Xi1 guan3

8

Directly

Zhi jie

9

Level of
3-2

Shui3 ping2

10

Your (noun) of level is how?

Ni (noun) de shui ping zeme yang

11

Yoga
2-1

Yi2 jia1

12

Still have very many things not have done over
2-3-3-1-4-4-2-3/4/2

Hai2 you3 hen3 duo1 shi4 qing4 Mei2 you3 zuo4 wan2