2014.48 Flashcards Preview

Chinese > 2014.48 > Flashcards

Flashcards in 2014.48 Deck (16):
1

go apple store fix your computer

qu ping guo dian xiu ni de dian nao

2

ambulance

ji2 jiu4

3

i really no like at temple inside have very many people on time go

wo3 tie4 bie2 bu4 xi3 huan1 zai4 miao4 li3 you3 hen3 duo1 ren2 de shi2 hou qu4

4

foody 1 4

CHI 1 Huo4

5

car accident 1 4

che1 huo4

6

What ever news all not see

sheme2 xin1 wen4 duo1 mei2 uoy kan4

7

factory 1 3

gong1 chang3

8

explosion 4 4

bao4 zha4

9

all kinds of price restaurant

ge4 zhong3 jia4 ge2 de fan dian

10

today art museum

jin1 ri4 mei3 shu4 guan3

11

they not even not have stop car

tamen shen4 zhi4 mei you ting chi

12

they too complain clients

tamen tai4 tiao1 ke4 ren2 le

13

I can (ba) sweets hide of them

wo3 ke3 yi3 ba3 tang2 cang2 qi3 lai2

14

bump into 4 4 (le)

peng4 dao4 le

15

at subway inside have very many people of time come

zai di tie li you hen duo ren de shi you lai

16

proud 1 4

jiao1 ao4