2014.51 Flashcards Preview

Chinese > 2014.51 > Flashcards

Flashcards in 2014.51 Deck (17):
1

I can't remember 4 2 4

ji4 bu2 zhu4

2

to deny / refuse 3 4

fou3 ding4

3

refuse there idea

fou3 ding4 tamen de xiang fa

4

on purpose 4 4

gu4 yi4

5

why on purpose at rain of time go greatwall

wei sheme gu yi zai xia yu de shi hu qu chang chang

6

I can't bear it anymore

wo ren3 bu4 liao3 le

7

tolerated

ren3 zhe

8

I want even more of people know my ideas

wo3 yao4 geng4 duo1 de ren2 liao3 jie3 wo3 de xiang3 fa3

9

very famous of place

tie bid you3ming2 de jingo dian3

10

release mood 4424

fa3 xie4 qing2 xu4

11

normal situations

yi4 ban1 de qing2 kuang4

12

drop a stone at own of foot

ban1 qi3 shi2 tou2 za2 zi4 ji3 de jiao3

13

already release over mood (le)

yi jing fa xie wan qing xu le

14

interupt 3 3

da3 rao3

15

loose temper 1 3

fa1 huo3

16

behaviour

qing wei

17

make life rhythm completely affected

ba3 sheng1 huo2 jie2 zou4 wan2 quan2 da2 luan4 le