04.9_July 17 Flashcards Preview

Chinese > 04.9_July 17 > Flashcards

Flashcards in 04.9_July 17 Deck (14):
1

weak 1-4

xu1 ruo4

2

weak 1-4

xu1 ruo4

3

water proof 2-3-1

fang2 shui3 yi1

4

Celebrate 4-4

qing4 zhu4

5

New Zealand 1-1-2

Xin1 Xi1 Lan2

6

wake me up 4-3

jiao4 xing3

7

consult 1-2

zi1 xun2

8

conflict 1-1

chong1 tu1

9

water proof 2-3-1

fang2 shui3 yi1

10

Celebrate 4-4

qing4 zhu4

11

New Zealand 1-1-2

Xin1 Xi1 Lan2

12

wake me up 4-3

jiao4 xing3

13

consult 1-2

zi1 xun2

14

conflict 1-1

chong1 tu1