2014.62 Flashcards Preview

Chinese > 2014.62 > Flashcards

Flashcards in 2014.62 Deck (15):
1

1 30 have watch not stop

yi4 dian3 ban4 jiu4 kan4 bu2 xia4 qu4 le

2

if you start watch have stop not able

ru2 guo3 ni3 kai1 shi3 kan4 jiu4 hui4 ting2 bu2 xia4 lai

3

?

nv3 zhu3 jiao3

4

?

nan3 zhu3 jiao3

5

complete / whole 2 2

wan2 quan2

6

occasion 3 2

chang3 he2

7

not a very formal occasion 2 4 4 2 4 4 3 2

bu2 shi4 te4 bie2 zheng4 shi4 de chang3 he2

8

cotton 2 2

mian2 fu2

9

down jacket 3 2 2

yu3 rong2 fu2

10

limit 3 4

di3 xian4

11

pitch 4 1

jing4 biao1

12

according to your now performance I knw you roughly study 20mins

gen1 ju4 ni3 xian4 zai4 de biao3 xian4 wo3 zhi1 dao4 ni2 da4 gai4 fu4 xi2 le 20 fen1 zhong1

13

nit pick 1 4

tiao1 ti4

14

picky food 1 2

tiao1 shi2

15

according to

gen zhu