2014.38 Flashcards Preview

Chinese > 2014.38 > Flashcards

Flashcards in 2014.38 Deck (10):
1

put a long line catch big fish

fang3 chang2 xian4 diao4 da4 yu2

2

dehydrated 4 3

zhong4 shu3

3

poisoned 42

zhong4 du2

4

poison 2 4

du2 yao4

5

crazy about 1 2

feng1 kuang2

6

response 3 4

fan3 ying4

7

this weekend not have what special thing happen

zhe ge zhou mo mei you sheme tie bie de shi fa shang

8

vague

chou xiang

9

challenge 3 4

tiao3 zhan4

10

nows class is a kind of challenge

xian zai de ke shi yi zhong tiao zhan