04.19_Sep 06 Flashcards Preview

Chinese > 04.19_Sep 06 > Flashcards

Flashcards in 04.19_Sep 06 Deck (15):
1

at work sleep no can sleep

zai gong si shui bu jiao jiao

2

recently rained a lot

zui jin XIA le hen duo YU

3

after class

xia ke yi ho

4

finish class after

shang wang ke yi ho

5

proposal 2-4

ti2 an4

6

advise

JIAN YI

7

to pitch (v)

Ti Yi (v)

8

14 days is most short able to do well of time

14 tian shi zui duan de neng zuo hao de shi jian

9

Adj + N

Adj + N

10

confidence

zi xin

11

specific 4 3

ju4 ti3

12

standards 1-3

biao1 zhun3

13

phone call sound 3-1-2-1

shou3 ji1 de ling2 sheng1

14

United Nations 2-2-2

Lian 2 he 2 guo2

15

organise 3-1

zu3 zhi1