04.6_july 8 Flashcards Preview

Chinese > 04.6_july 8 > Flashcards

Flashcards in 04.6_july 8 Deck (5):
1

loose weigh 3-2

Jian3 fei2

2

less drink a little 3-1-4-3

shao3 he1 yi4 dian3

3

if I now already have sport of habit, I can make that habit become better, I can every day go swimming

ru2 guo3 wo3 xian4 zai4 yi jing1 you3 yun4 dong4 de xi2 guan4 - wo3 ke3 yi3 rang4 zhe4 ge4 xi2 guan4 bian4 de geng4 hao3 wo3 ke3 yi mei3 tian1 qu4 you2 yong3

4

I want healthy of life 3-4-4-1-1-2

wo3 yao4 jian4 kang1 de sheng1 huo2

5

loose 1

shu1 le