04.2_June 28 Flashcards Preview

Chinese > 04.2_June 28 > Flashcards

Flashcards in 04.2_June 28 Deck (17):
1

sit at distance your of head very close of place - 4-4-2-3-2-4-2-4-4-1

zuo4 zai4 li2 ni3 de tou2 te4 bie2 jin4 de di4 fang1

2

grow big - 3 4

zhang 3 da4

3

proverb 2-3

su 2 yu3

4

they (V) the same

tamen (v) yi mou yi yang

5

pets and their owners very similar 3-4-2-3-2-3-4

chong 3 wu4 he2 zhu3 ren2 hen3 xiang4

6

privacy 3-1

yin3 si1

7

journalist 4 3

ji4 zhe3

8

serious 2-4 - he is one very serious teacher 1-4-2-4-4-2-2-4-3-1

an2 su4 - ta 1 shi4 yi2 ge4 te4 bie2 yan2 su4 de lao3 shi1

9

strict 2-2 / make a go to germany of visa is a very strict thing 4-2-4-4-2-2-1-4-4-2-4-4-2-2-2-4

yan2 ge2 - ban4 yi2 ge4 qu4 de2 guo2 de qian1 zheng4 shi4 yi2 ge4 te4 bie2 yan2 ge2 de shi4 qing

10

almost 4/3

cha dian 4-3

11

not hope - not happen

bu1 xi1 wang4 - mei2 you3 fa1 sheng1

12

I almost died 3-4-3-3-

wo3 cha4 dian3 si3 le

13

I almost late 3-4-3-2-4-

wo3 cha4 dian3 chi2 dao4 le

14

I almost drunk 3-4-3-1-1

wo3 cha4 dian3 he1 duo1 le

15

I almost overtime 3-4-3-1-1

wo3 cha4 dian3 jia1 ban1

16

I yesterday almost buy a windows computer 3-2-1-4-3-3-2-4-4-3

wo3 zuo2 tian1 cha4 dian3 mai3 yi2 ge4 windows dian4 nao3

17

swimming pool 3 2

yong 3 chi2