2014.36 Flashcards Preview

Chinese > 2014.36 > Flashcards

Flashcards in 2014.36 Deck (16):
1

cm 2 3

li2 mi3

2

no need to give that money 2 2 4 4 4 4 4 2

mei2 you2 bi4 yao4 fu4 zhe4 ge4 qian2

3

swimming pool 2 3 2

you2 yong3 chi2

4

aquarium 3 3 4 4

hai3 di3 shi4 jie4

5

I don't want you to shout at me

wo bu yao nimen chao wo han

6

straighten no open legs

shen1 bu kai tui3

7

follow / pay attention1 4

guan1 zhu4

8

energy 1 4

jing1 li4

9

wasted (v) le

bai2 (v) le

10

cash 4 1 (now gold)

xian4 jin

11

result of (because of people) 4 3

xiao4 guo3

12

eat medicine results is

chi yao de xiao guo shi...

13

consequence 4 3

hou4 guo3

14

on purpose 4 4

gu4 yi4

15

scenery 1 3

feng1 jing3

16

search

sou1 yi xia