2014.43 Flashcards Preview

Chinese > 2014.43 > Flashcards

Flashcards in 2014.43 Deck (23):
1

I don't talk her

wo bu li ta

2

don't talk to me

bie2 li3 wo3

3

make receipt

kai fa piao

4

very hard to find new cleints

hen nan zhao dao xin de ke hu

5

very difficult split clearly

hen3 nan2 fen1 qing1 chu3

6

put back

feng hui lai

7

rich 4 2

fu4 hao2

8

new money

tu3 hao3

9

I have last minute problem

wo you tuo1 yan2 zheng4

10

action 4 4

dong4 zuo4

11

they all arrived

tamen dou dao4 qi2 le

12

I study no go in

wo xue2 bu4 jin4 qu4

13

too4 miserable3

tai4 can3 le

14

lost opportunity 1 4 1 4

shi1 qu4 ji1 hui4

15

valentines day

qing2 ren2 jie2

16

yuan 3 2 4

da3 he2 qian4

17

not polite

mei you li3 mao4

18

contagieus

chuan2 ran3

19

short sighted4 4

jin4 shi4

20

long sighted 3 4

yuan3 shi4

21

squeeze / squashed 3 (v)

ji3

22

lust 4 2

se4 lang2

23

destiny 4 4

suan4 ming4