2014.10 Flashcards Preview

Chinese > 2014.10 > Flashcards

Flashcards in 2014.10 Deck (19):
0

Brand culture
3-2-2-4

Pin3 pai2 wen2 hua4

1

Fashion story
2-5

Shi2 shang4 gu shi

2

Product concept
3-3-4-4

Chan3 pin3 gai4 nian4

3

Story structure

Gu Shi da gang

4

Specific
4-3

Ju4 ti3

5

I can help people find more confidence
3-3-3-1-2-3-4-4-1-4-4

Wo3 ke3yi3 bang1 ren2 zhao3 dao4 geng4 duo1 de zi4 xin4

6

Suburbs
1-1

Jiao1 Qu1

7

Stranger
4-2-2mo

Mo4 Sheng2 ren2

8

Insult
3-3

Wu3 ru3

9

I almost lost my keys
3-4-3-3-4-4-1

Wo3 cha4 dian3 ba3 yao4 shi4 diu1 le

10

They have no interest

Tamen Mei you Xing Qu

11

Keep distance
3-2-4-2

Bao3 chi2 ju4 li2

12

Keep a little distance

Bao3 chi2 yi Dian Ju Li

13

Keep it up
2-2-4

Bao3 chi2 zhu4

14

Risk
4-3

Mao4 xian3

15


Insurance
3-4

Bao3 xian4

16

Protect
3-4

Bao3 Hu4

17

Deposit / down payment

Ding Jin

18

Security deposit
1-1

Ya1 jin1