2015.69 Flashcards Preview

Chinese > 2015.69 > Flashcards

Flashcards in 2015.69 Deck (18):
1

deserve it 4 4

gu4 yi4

2

focus on 1 1

zhuan1 xin 1

3

most basic mistake 1 2 4 4

di1 ji2 cuo4 wu4

4

lean on idea

yi kao

5

positive 1 2

ji1 ji2

6

negative

xiao1 ji2

7

Express / show 3 4

biao 3 xian4

8

live performance

biao 3 yan3

9

personally

qin zi

10

replace

dan ti

11

made by hand

qin shou zuo

12

express

biao da

13

inside feeling

nei xin

14

bra

nei yi

15

knickers

nei ku

16

interior 4 4

shi4 nei4

17

exterior 4 4

shi4 wei4

18

taste

pin wei