2014.12 Flashcards Preview

Chinese > 2014.12 > Flashcards

Flashcards in 2014.12 Deck (14):
0

the call after

Da Dian hua yi hou

1

Result
2-3

Jie2 guo3

2

Process

Guo4 Cheng2

3

This projects process is...

Zhe ge gong zuo de Guo Cheng...

4

Morning 9am to afternoon 5pm this process make people collapse - but result is good

Zao Shang 9am Dao xia Wu 5pm this process rang Ren beng Kui - Dan Shi Jie Guo Shi hao de

5

I'm very free of time

Wo hen xian de Shi hou

6

All cannot do
2-1-4-4-3

Sheme4 dou1 zuo4 bu4 liao3

7

At where do don't mind - give me I want of things is ok
4-3-4-2-3-4-3-3-3-4-1-1-4-2-3

Zai4 na3 zuo4 wu2 suo3 wei4 - gei3 wo3 wo3 yao4 de dong1 xi1 jiu4 ke3 yi3 le

8

It really happened

Ta zhen da FA Shang le

9

Mature
2-2

Cheng2-shu2

10

On purpose
4-4

Gu4 yi4

11

Update
1-1

Geng1 xin1

12

Over amount
1-4

Chao1 guo4

13

All kinds
4-3

Ge4 Zhong3