2014.21 Flashcards Preview

Chinese > 2014.21 > Flashcards

Flashcards in 2014.21 Deck (12):
0

Pay attention to
1-4

Guan1 zhu4

1

To manage
3

Guan3

2

Post card

Ca pian

3

I very little invited this kind of event

Wo hen shao can Jia zhe yang de Huo dong

4

Regarding their kids say

DUI tamen de Xiao peng you shuo

5

Jealous
1-4

Chi1 cu4

6

Specific
4-3

Ju4 ti3

7

I don't know him too well
3-2-4-3-3-1

Wo3 bu2 tai4 laio3 jie3 ta1

8

Example
4

Li4 zi

9

Donkey meat bap
2-4-3-1

Lu2 rou4 huo3 shao1

10

Save time
3

Sheng Shi Jian
3

11

He helps me save one hour of time

Ta bang wo Sheng ke Yi ge Xiao shi de Shi Jian