2014.13 Flashcards Preview

Chinese > 2014.13 > Flashcards

Flashcards in 2014.13 Deck (16):
0

No strength
4/4

Mei you li4 qi4

1

New website
....3/4

Xin de wang3 zhan4

2

Specific work

Ju ti de gong zuo

3

Refuse
4-2

Ju4 jue2

4

Solve
3-2

Jie3 jue3

5

At that time
...4-4-2

Zai na4 ge4 shu2 hou

6

We didn't leave phone numbers

Women Mei you Liu2 Dian4 hua4 hao4

7

Lottery
3-4

Cai3 piao4

8

Stocks and shares
3-4

Gu3 piao4

9

Person can change something
3

Gai3

10

Change of / become

Bian4

11

Upload
4-2

Shang4 chuan2

12

Process

Guo Cheng

13

Result

Jie Guo

14

On purpose

Gu YI

15

Left over

Shang xia de