2014.23 Flashcards Preview

Chinese > 2014.23 > Flashcards

Flashcards in 2014.23 Deck (13):
1

pay 85%

ba1 wu3 zhe2

2

update the OS

geng xin

3

update app

sheng ji

4

delete 1 2

shan1 chu2

5

in the light 2

yang mian

6

in the shade 1

yin1 mian

7

transfer flight / subway 4 2

huan4 cheng2

8

cool

liang kuai

9

life quality very high

sheng huo de zhi liang hen gao

10

lights very low 1 1 3 4

deng1 guang1 hen3 an4

11

food market

cai shi cheng

12

design director

she4 ji4 zong3 jian1

13

i suddenly towards his thing have interest

wo tu ran dui ta de shi qing you qing qu