2014.39 Flashcards Preview

Chinese > 2014.39 > Flashcards

Flashcards in 2014.39 Deck (17):
1

types 3 4

Zhong3 lei4

2

have very many choices of______

you hen duo zhong lei _______

3

negative 4 2 4

fu4 neng2 liang4

4

positive 4 2 4

zheng4 neng2 liang4

5

energy 1 4

Jing1 li4

6

first impression 4 1 4 4

di4 yi1 yin4 xiang4

7

how do well

zeme nong hao

8

circle

yuan xing

9

square

feng xing

10

triangle

san jiao xing

11

rectangle

chang2 fang1 xing2

12

work together a little time after, they suddenly change idea

he zuo yi duan shi jian yi hou tamen tu ran gai xiang fa

13

one sided 1 1 4

dan1 fang 1 mian4

14

two sided 1 1 4

shuang1 fang1 mian4

15

reason 2 1

yuan2 yin1

16

insomina 1 2

shi1 mian2

17

Loose ( intangible) 1 4

shi1 qu4