2014.26 Flashcards Preview

Chinese > 2014.26 > Flashcards

Flashcards in 2014.26 Deck (18):
1

I want to avoid a problem

wo yao bi mian yi ge went ti

2

i want to become a journalist

wo yao dang ji zhe

3

update system

gen xin xi tong

4

real 4 3

zheng4 ban3 de

5

i feel very sorry

wo jue2 de hen3 bao4 qian4

6

It doesn't matter __ (or) ___all ______

bu2 guan3 ---xia bu xia yu--- dou1-----

7

it doesn't matter, Chinese or foreign, most people all think water melon inside is red

bu2 guan3 zhong 1 guo2 ren2 hai2 shi4 wai4 guo2 ren2,da4 duo1 shu4 de ren2 dou1 jue2 de xi1 guan1 li3 mian4 shi4 hong2 se4 de

8

it doesn't matter you come or not I all want to go

bu2 guan3 ni3 lai2 bu4 lai2 wo3 dou1 yao4 qu4

9

educate children method not the same

jiao4 yu4 hai zi de fang fa bu yi yang

10

she thinks the same thing as me

ta1 xiang3 de dong1 xi1 he2 wo3 yi2 yang4

11

persuade

quan4

12

register / check in 1 4

deng1 ji4

13

location

di zhi

14

business

qi ye

15

small business

xiao3 qi3 ye4

16

private enterprise

si1 qi3

17

foreign enterprise

wai 4 qi3

18

give up

feng4 qi4